Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

greater rhomboid muscle

Bk. musculus rhomboideus majör

Exit mobile version