gluten-induced enteropathy

Glüten nedenli enteropati. Bk. celiac disease.

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir