glomerulus

(L.) : 1- Yumak şeklinde küçük oluşum; yumakçık; glomerül; glomerulus. 2- Nefron’un, arteryel kılcal damar ağından oluşmuş, yumakçık şeklindeki bölümü; arteria renalis’ten ayrılan her bir afferent arteriyol’un -birbirleriyle anastomoz yapan kılcal damarlar şeklinde- dallanmasıyla oluşan küçük yumak; Malpighi glomerülü; böbrek glomerülü [50 kadar kılcal damarın oluşturduğu böbrek glomerülü’nün etrafını Bowman kapsülü çevirir. Yumağı oluşturan kapillerler -glomerül’den ayrılan- efferent arteryol’ü oluşturmak üzere tekrar birleşirler. Glomerül ve Bowman kapsülü birarada Malpighi cisimciği (böbrek korpüskülü) adını alır]

Categories:

Bir Cevap Yazın