gestalt psychology

Psikolojik olayın zihin tarafından bütün (kalıp) halinde idrak edildiğini kabul eden görüş; ruhsal olayı oluşturan unsurların tek tek algılanmasının aksine, bu unsurlar arasındaki ilişkiden doğan sonucun, bütün halinde algılandığını ileri süren psikoloji görüşü; bütünsel psikoloji; gestaltizm; gestalt psikoloji

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir