Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

gastric plexuses

Arteria gastrica dextra, arteria gastrica sinistra ve bu arterlerin dalları çevresindeki, plexus coeliacus’tan ayrılan ipliklerle iki taraf nervus vagus’tan ayrılan ipliklerin oluşturduğu otonom sinir ağları; mide sinir ağları; gastrik pleksus’lar (Gastrik pleksus’lar, ön, arka, üst ve alt olmak üzere dört gastrik pleksus’tan oluşmuştur)

Exit mobile version