ganglions of sympathetic trunk 

Truncus sympathicus’taki servikal, torasik, lumbar ve sakral sempatik ganglionların tümü; sempatik zincir ganglionları


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir