ganglia trunci sympathici

Bk. ganglions of sympathetic trunk

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir