Fredrickson classification 

Plazma lipoproteinlerinin elektroforetik davranışlarına göre, hiperlipoproteinemi’lerin sınıflandırılması; Fredrickson sınıflaması


Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir