Fredrickson classification

Plazma lipoproteinlerinin elektroforetik davranışlarına göre, hiperlipoproteinemi’lerin sınıflandırılması; Fredrickson sınıflaması

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir