Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

fluoroscopic screen

Flüo-roskopi’de görüntünün belirdiği -kalsiyum tungstat’tan oluşan- ekran; flüoroskop ekranı

Exit mobile version