flexor retinaculum of hand

El bileğinin ön yüzünde os scaphoideum, os trapezium, os pisiforme ve os hamatum arasındaki, el parmakları fleksör kas tendonlarını birbirine bağlayan, fascia antebrachii’nin alt kısmının devamı olan fibröz şerit; elin fleksör retinakulumu

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir