fixation

1- Sabit ve oynamaz hale getirme; tespit etme; özellikle yerinden kaymış veya aynlmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tespit etme; fiksasyon. 2- Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırma amacıyla dokunun parafin vb. sert madde ile -etrafı çevrilerek- tespit edilmesi; doku, organ veya oluşumun, bozulmayı önleme amacıyla ilaçlı çözelti içine konulması; parçanın bu şekilde korunup saklanması. 3- Psikoseksüel gelişimin, belli bir devrede durması; çocukluk dönemine özgü duygu, düşünce ve davranışların, erişkin dönemde de devam etmesi. 4- Görüntünün retina’da sarı nokta (macula lutea) üzerine düşmesini temin edecek şekilde her iki gözün obje üzerinde odaklanması. 5- Kişinin, yanlış bir düşünceye saplanıp kalması, sabit fikir oluşması; saplanma; saplantı. 6- Gaz halindeki bir maddenin katı veya sıvı hale dönüşmesi

Categories:

Bir Cevap Yazın