figlu (formiminoglutamic acid) test

Folik asit eksikliğini belirleme amacıyla uygulanan bir test; formiminoglütamik asit testi (Folik asit yetersizliğinde, ağızdan histidin verilişini takiben bu maddenin tam metabolize olamaması nedeniyle, idrarda -ara ürün olarak- formiminoglütamik asit artar)

Bir Cevap Yazın