family 

1- Erkek ve kadının evlenerek oluşturduğu birlik; aile. 2- Aynı atadan gelen fertlerin oluşturduğu grup; sülale. 3- Bitki veya hayvanların smıflandınlmasında takım (order) ile cins (genus) arasında yer alan grup; aile; familya. 4- Kimyada, elementlerin periyodik sıralanışında alt grup


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir