Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

famillial centrolobar sclerosis

Ailesel sentrolober skleroz. Bk. hereditaıy cerebral leukodystrophy

Exit mobile version