Fallot’s tetralogy

Kalp sağ karıncığında hipertrofi, pulmoner arterde daralma, iki kalp karıncığını ayıran bölmede delik ve aort’un sağ karıncıktan çıkışı ile belirgin doğuştan kalpdamar anomalisi; Fallot tetralojisi.

Categories:

Bir Cevap Yazın