Fahrenheit scale

Sıcaklığı ölçmede kullanılan, üzeri 212 dereceye aynlmış ölçüm cetveli (Bu termometrik ölçüm cetvelinde suyun donma noktası 32°F, kaynama noktası 212°F olarak işaretlenmiştir. Normal vücut ısısı -37°C’ye tekabül etmek üzere- 98.6°F’dir)

Categories:

Bir Cevap Yazın