Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

facultative aerobe

Normalde oksijensiz ortamda gelişme ve üremesine karşın, oksijenli koşullarda da gelişip üreyebilen mikroorganizma; fakültatif aerob

Exit mobile version