Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

external hazards

Vücut dışı radyoaktif kaynaktan yayılan iyonize radyasyona maruz kalış sonucu gelişen tehlikeler; dış kaynaklı radyasyon tehlikeleri

Exit mobile version