external hazards

Vücut dışı radyoaktif kaynaktan yayılan iyonize radyasyona maruz kalış sonucu gelişen tehlikeler; dış kaynaklı radyasyon tehlikeleri

Categories:

Bir Cevap Yazın