Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

exophthalmic goiter

Ekzoftalmos’un eşlik ettiği herhangi bir toksik guatr şekli; ekzoftalmik guatr

Exit mobile version