exocoelomic membrane

Blastosist’te, embriyoblast’ı içeren kutbun karşısındaki kutupta, sitotrofoblast tabakasının iç yüzünü döşeyen ince zar; Heuser zarı; ekzoçölomik zar

Categories:

Bir Cevap Yazın