zygapophysis (zigapofiz) (G.)

eklem çıkıntısı; zigapofiz. Bk. articular process (artiküler proçes)