abatic

Abatik, Bk. abasic

abasic

Yürüme yeteneği gösteremeyen; yürüyemeyen; abazik.