hysteric abasia

Histeri’ye bağlı olarak gelişen geçici yürüyememe hali; histerik abazi.

abatic

Abatik, Bk. abasic

abasia

İstemli hareketi gerçekleştiren kasların birbiriyle uyumsuz çalışması nedeniyle kişinin yürüme… devamı abasia