abstinence syndrome

Yokluk sendromu; yoksunluk sendromu. Bk. withdrawal syndrome

abstinence symptoms

Yokluk belirtileri. Bk. withdrawal symptoms / withdrawal syndrome