yersiniosis

Yersinia cinsi bakterilerin sebep olduğu herhangi bir enfeksiyon; yersiniyoz.