law of gravitation

Genel çekim kanunu.

Newton’s law

Newton kanunu. Bk. law of gravitation.