split hand

Yarık el. Bk. cleft hand

cleft hand

Elde, iki komşu parmak arasındaki aralığın -parmak dibini geçerek- metakarpal… devamı cleft hand