Ehrlich’s side chain theory

Antikor oluşmasını açıklama amacıyla -19. yüzyıl sonlarında- Ehrlich tarafından ileri… devamı Ehrlich’s side chain theory

side chain theory

Yan zincir teorisi. Bk. Ehrlich’s side chain theory.