tropism

1- Canlı organizmanın, herhangi bir dış uyartıya yaklaşma ya da… devamı tropism