approximation

1- Yaklaşma; yaklaşım; aproksimasyon. 2- Yaklaştırma; yakına getirme,