abaxial

Vücut ekseni üzerinde bulunmayan; vücut ekseni dışında yerleşmiş, abaksiyel.