xenogenous

Vücut dışından kaynaklanan; vücut dışı etkene bağlı; ksenojenöz.