viral wart

Virüs’e bağlı siğil; viral siğil. Bk. verruca vulgaris.

plantar wart

Ayak tabanı siğili. Bk. verruca plantaris.

planewart

Düz siğil. Bk. verruca plana,