aerocolpos

Vagina’nın hava veya gaz birikimi sebebiyle şişmesi; aerokolpos.