vaginal sphincter

Vaginal sfinkter. Bk. sphincter vaginae.

sphincter vaginae

Kadında musculus bulbospongiosus; vagina sfinkteri. Bk. musculus bulbospongiosus.