acanthaceous

Üzerinde diken şeklinde çıkıntılar bulunan; üzeri dikenli,