agrypnotic

1- Uyuyamama ile ilgili; uykusuzlukla ilgili; agripnotik. 2- Uykusuzluk gösteren.… devamı agrypnotic