warning

1- Tehlikeyi önceden haber verme; uyarma. 2- Tehlikeyi önceden haber… devamı warning