Wallace-Diamond test

İdrarda ürobilinojen bulunup bulunmadığını belirlemede kullanılan bir test; Wallace-Diamond testi