gonococcalurethritis

Cinsel birleşimle iletilen gonokokların sebep olduğu üretra iltihabı; gonokokal üretrit