hypersalemia

Kanda tuz miktarının aşırı artışı; hipersalemi.