Turkish saddle

Sfenoid kemiğin üst yüzündeki -eyer şeklinde- çökük kısım; Türk eyeri,