hypersalivation

Aşırı tükürük salgılanması; hipersalivasyon.

sialorrhea

Siyalore. Bk. ptyalism

xerostomia

Tükürük salgılanışının azlığı nedeniyle ağzın kuru oluşu; ağız kuruluğu; kserostomi.