hyperthrombinemia

Kanda trombin miktarının aşırı artışı; hipertrombinemi.