trachea

(G.): Larenks (gırtlak)’in altından başlayıp sağ ve sol bronş’un ayrılma… devamı trachea