regional anatomy

Bk. topographic anatomy

topographic anatomy

Vücudun belli bölgelere ayrılarak bölüm bölüm incelenmesi; topografik anatomi