tetanize

Kasta tetanik kasılmalar oluşturmak; tetanik kasılmalara sebep olmak,