physiognosis

Yüzdeki ifade ve görünümden hastalığı teşhis etme; fizyognoz.