teratospermia

Meni içinde şekil bozukluğu gösteren spermatozoonların bulunuşu hali; teratospermi.